Εταιρεία

ΑΦΜ: 801797995

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 163540404000

Η εταιρεία ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο "ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ I.K.E." συστάθηκε το 2022.


Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Χάλκη Λάρισας.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 6.000€ (έξι χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ’ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουν εγγυητικές εισφορές.

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ ΡΟΛΟΣ / ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Διαχειριστής 20%
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εταίρος 20%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ Εταίρος 15%
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ Εταίρος 15%
ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΘΕΟΦΑΝΗ Εταίρος 15%
ΝΙΚΗ ΑΛΜΥΡΟΥΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Εταίρος 15%
Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Τσινούλης Αχιλλέας του Κωνσταντίνου.
© 2022 Tsinoulis Farm. All rights reserved